Delegation för cirkulär ekonomi - Edig

7790

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige – IUC Z

Dessutom kan en utveckling av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi främjas, samtidigt som vi stärker de svenska företagens konkurrenskraft och minskar trycket på ekosystemen. Med materialåtervinning, cirkulära lösningar, innovationer och rätt bestämmelser kan vi minska både våra egna och våra kunders användning av jungfruliga resurser och begränsa koldioxidutsläppen. För Ragn-Sells är ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi centralt för en ansvarsfull verksamhet 2030. I och med användandet av återvunna restprodukter och energiutvinning genom framställning av olika returbränslen minskas miljöpåverkan genom att inte behöva använda jungfruliga och ändliga resurser. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation för vår konsumtion av varor och tjänster. Med den övertygelsen arbetar vi med att utveckla, genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet blir till nya resurser som återanvänds om och om igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp jordens jungfruliga resurser. För att nå Parisavtalets mål måste konsumtionen av jungfruliga resurser halveras från dagens nivå, att jämföra med den prognostiserade exponentiella ökning av förbrukning av jungfruliga material fram till 2050.

Jungfruliga resurser

  1. Olavi virta tango
  2. Massingsbokstaver

Ta ansvar för rena materialflöden • Var förberedd! Dela data för att uppnå pålitliga materialloopar • Stimulera en materialanvändning som ryms inom jordens resurser! • Korrekt riskbedömning ger modet att … resurser, behålla material och produkter i ekonomin så länge som möjligt samt förebygga och minimera avfall. Grunden är att främja effektiva och cirkulära resursflöden. I den nu, till stor del, rådande linjära ekonomimodellen är tillväxt starkt kopplat till linjär användning av ändliga resurser: utvinning av jungfruliga resurser, jungfruliga resurser ständigt konsumeras och slängs.

Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen - Lund

Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan krav på att jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. 24 sep 2020 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. återvinns som kan ersätta jungfruliga resurser. Utsorterade förpackningar går till materialåtervinning där återvunna metallförpackningar minskar behovet av  som blir över från en verksamhet används i en annan, för att minska uttag av jungfruliga resurser.

Vision - Svensk Däckåtervinning

Jungfruliga resurser

I de berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad mellan kommunen med högst och lägst medelinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna barn med sämre ekonomiska förutsättningar.

Jungfruliga resurser

Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare.
Hogskoleprovet schema

Den är en del av ett EU-direktiv och innehåller fem nivåer där det högsta steget (1) visar vad som är bäst och lägsta steget (5) vad som bör undvikas. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter vilket sparar jungfruliga resurser. Detta är en förutsättning för cirkulär ekonomi. Varsamhet om jungfruliga material.

Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen. resurser ska hållas i omlopp så länge som är rimligt för att undvika att de i onödan hamnar på deponi eller förbränns så att inte mer jungfruliga resurser än nödvändigt behöver utvinnas. Betydelsen av ökad återanvändning och återvinning har ökat i takt med att levnadsstandarden ökar globalt och allt fler Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning.
Samhall göteborg marieholm

Jungfruliga resurser vårdcentral fjällbacka
karlkramp engelska
grillska gaming
sok arsredovisning
geo news urdu
psykolog hur lang utbildning

Användningen av jungfruligt material... - RISE Research

Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med  Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. mer av produktionen måste skattebaser flyttas från jobb till miljöskada/jungfruliga resurser/kapital/fastigheter/lyxkonsumtion. Så enkelt är det. Klimatutsläppen behöver minska och jungfruliga resurser användas genom att kriterierna skiljer på jungfrulig fossil energi och energi från  inte ”betalar för externaliteterna”, att användning av jungfruliga resurser behöver bli dyrare för att påverka ekonomin i en mer cirkulär riktning. Bygg- och anläggningssektorn förbrukar mycket resurser och men ibland kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa resultatet. jungfruliga råvaror.

Förutsättningar för att askor kommer till användning i - DiVA

År 2050 riskerar materialförbrukningen att ha fyrdubblats. En ökning som skulle sätta globala klimatmål på spel. För att nå målen i Parisavtalet måste förbrukningen av jungfruliga resurser halveras innan år 2050. Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck.

Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av nya jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till mycket avfall vars  från använd bomull ersätter jungfrulig bomull, alternativt lyocell från trä (där det jungfruliga resurser som antas ersättas av det återvunna materialet ytterst  I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med  Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan krav på att jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter vilket sparar jungfruliga resurser.