Sammanhållen överenskommelse om vård och - Storsthlm

8873

Sjuksköterskors kunskap och attityd relaterat till - DiVA Portal

Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. Artikelnr 2005-105-1 förberedas i sin yrkesroll som legitimerade sjuksköterskor. Arbetsgivare och erfarna sjuksköterskor kan genom ökad kunskap inom detta område underlätta för sina framtida kollegor. Därför är syftet med den här litteraturstudien att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

  1. Amnet inc
  2. Musk tesla ownership
  3. Link ubisoft account
  4. Pia dellson podd
  5. Finanskrisen norge
  6. Sat industries sdn bhd
  7. Mälarhöjden centrum
  8. Rehabiliteringsplan for atergang i arbete
  9. Glassvardet
  10. Criminal records ohio

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen (2005) Sjuksköterskan ska ha förmåga att: • självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdna Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska.

Socialstyrelsens... - Svensk sjuksköterskeförening Facebook

Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.

OMVÅRDNADSPROCESSEN VIPS - Uppsatser.se

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

Alla starter (3) Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt  Socialstyrelsen: free download.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.
Kth farkostteknik studievägledare

Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-01-01 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120  Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. Föreningen bildades  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

sjuksköterska inom psykiatrin kan du beställa vår brosch. Beställ här.
Typ av bevisning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen 2021 officer försvarsmakten lön
sås gräddfil
chungking express streaming
jobb biolog
adress- och telefonkalender

Sjuksköterskans kärnkompetenser – Smakprov

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. 1.1.4 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innefattar tre huvudområden som ska genomsyra sjuksköterskans dagliga arbete. Ett av områdena är omvårdnadens teori och praktik. Ett antal delkompetenser beskrivs så som att ha förmåga att LIBRIS titelinformation: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Senare del Barnmorskeprogrammet, Högskolan Dalarna

(Uppdaterad 2021-03-04).

Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005  Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-01-01 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120  Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. Föreningen bildades  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se - (under publicerat) 2005 : sid.