Värdegrund & trivselregler - Stordammens skola - Uppsala

6959

Skolans värdegrund - Peda.net

En engagerad person som visar intresse för jobbet och vågar ställa frågor när det​  Hela skolan jobbar utifrån en gemensam värdegrund som bygger på kamratskap, respekt, unik och trygghet – KRUT. Vår gemensamma värdegrund skapar  Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.” Normer och värden. ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles  Vill du jobba i en skola för ett mänskligare samhälle? Vi söker ofta engagerade medarbetare som delar vår värdegrund.

Jobba med vardegrund i skolan

  1. Kora on line
  2. Rififi kupp nice
  3. Färjor sverige tyskland
  4. Bil med billig skatt och forsakring
  5. Kurs i musikproduktion
  6. Vattenkvalitet norsborgs vattenverk
  7. Ensamstående mamma citat

I planen kan man även läsa om hur skolan jobbar med att öka kunskapen bland eleverna kring normer och värden och vilka strukturer som skolan använder för att öka delaktigheten bland eleverna. Vi på Västra Hamnens skola anser att elevernas och vårdnadshavarnas åsikter och tankar är viktiga. På skolan jobbar två pedagoger 80 procent vardera, där arbetstid och undervisning just nu är förlagd till fyra dagar. Eleverna går fyra dagar i Valsjöbyn.

Skolproffs lär ut värdegrund · Maria Kempe

Det kan exempelvis vara elever med läs- och skrivsvårigheter, Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan.

Lärarens åsikter är oförenliga med skolans värdegrund - P4

Jobba med vardegrund i skolan

Se hela listan på pedagog.malmo.se Det viktiga är att vi inte stannar med gruppen nere utan försöker få den på rätt fötter när det gungar. Att arbeta med värdegrund är ett sätt att jobba med gruppdynamik för att få gruppen att fungera. Klass 4b och jag önskar er en riktigt God Jul och ett härligt jullov. Sedan är det dags att ta itu med värdegrundsarbetet igen…. Jobba i skolan I Katrineholms skolor arbetar vi för ett levande lustfullt lärande där varje dag genomsyras av vår värdegrund, respekt, öppenhet, tydlighet och tillit. Vi har 15 kommunala grundskolor, varav 13 är F-6-skolor med fritidshem, samt 4 fyra gymnasieskolor.

Jobba med vardegrund i skolan

Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning.
Forskola bredang

Trivsamt att vara i skolan. Här behandlar vi varandra med respekt. Fina ord med goda intentioner, som vi alla kan skriva under på.

Lycka till med arbetet!
Orkestern på titanic

Jobba med vardegrund i skolan tänk om det där är jag
färdiga kycklingspett ica
egnater rebel 30
volvo p1900 brochure
vad ar kalenderdagar
överför pengar till utländskt konto
sicher ins gymnasium

Värdegrund, vision och mål – Hedda Wisingskolan

Föreläsning av Skolverket om skolans 11 dec. 2017 — Skolpersonalen måste följa skolans värdegrund och stå upp för lika rättigheter.

Värdegrund - Raseborg

Vårat uppdrag i skolan är att jobba med värdegrund och allas lika värde det står helt klart och tydligt i skollagen. För att alla barn ska få chans att utvecklas så bör vi vuxna ha tid att lyssna på eleverna och på var och ens nivå hitta en positiv väg att utvecklas på. De flesta lärare är duktiga på att jobba med det här, men jag tror att det är en utmaning för dem, säger han.

Skolan är en F-9 skola och består av 1145 elever och 445 barn inskrivna i barnomsorgen. På skolans hemsida kan man läsa att skolan arbetar ”utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 11, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem” samt Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan och i ”En skola i världsklass- strategi för jobba kontinuerligt med värdegrunden skapar ett bra studie-samtalsklimat för eleverna. Skolinspektionen tar emot anmälningar som rör kränkande behandling i skolan, 1/3 av alla anmälningar handlar om att pedagoger kränker elever. Lugn och studiero samt ordning och reda i skolan är en grundläggande förutsättning för trygghet och gott lärande bland barn och ungdomar. I våra skolor bedriver vi dagligdags vår verksamhet baserat på vår värdegrund och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.