Riskbedömning av arbetsmiljön i tider av corona - Suntarbetsliv

6790

Umeå Kommun: Kommunkunskap

Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Men oppositionen i Umeå kommun arbetar febrilt för att stoppa det hela. – Jag är mycket ledsen och besviken över beslutet att avskaffa LOV inom hemtjänsten. Beslutet saknar en risk- och konsekvensanalys och är ett hot mot människors självbestämmande över deras egna liv, säger Veronica Kerr, kristdemokrat och vice ordförande Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en del av ett system för att analysera och bedöma risker och sårbarheter. Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå. Risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras sedan till länsstyrelsen som gör en bedömning ur ett regionalt perspektiv.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

  1. Svenska kyrkan ideell organisation
  2. Public relations jobs nyc
  3. Stefan farnell

Skyddsombudets roll är att företräda de anställda i arbetsmiljöarbetet Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om, det vill säga på central nivå, på fakultetsnivå och på institutionsnivå. Risk- och konsekvensbedömningen görs i åtta steg vilka beskrivs i följande avsnitt. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Här har vi samlat alla våra checklistor i pdf-format.

HÅLLBARHETSREDOVISNING VAKIN

Effekt: 1-5, där 5 är den allvarligaste effekten om det inträffar. Sannolikhet Vidare meddelas att risk- och konsekvensanalys kommer genomföras. Den 18 februari fick ledningsgruppen i uppdrag att påbörja identifiering och inventering av pågående processer inom staberna samt att utarbeta olika förslag på ny organisation för sektor Omsorg.

SÅ SKA UMEÅ BLI VÄRLDENS SMARTASTE STAD

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud, arbetsskador och övriga skador på … Handens hemtjänst och Natt och stöd Handens hemtjänstlokal som idag ligger på Rudsjöterrassen intill pendeltågsstationen kommer att flytta till bättre anpassade lokaler på Hantverkarvägen. Förslaget är att flytten kommer att ske 16 mars.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Effekt: 1-5, där 5 är den allvarligaste effekten om det inträffar. Sannolikhet Vidare meddelas att risk- och konsekvensanalys kommer genomföras. Den 18 februari fick ledningsgruppen i uppdrag att påbörja identifiering och inventering av pågående processer inom staberna samt att utarbeta olika förslag på ny organisation för sektor Omsorg. 2.3.1 Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering . De grupper socialtjänsten har ansvar för är barn och unga i risk för att råka illa ut,. 23 mar 2018 upprätta dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser för fastighet samt gjort konsekvensanalyser (i gatuinventering Umeå kommun) som  förordningen har gjorts av Umeå kommun Detaljplanering. Beslut.
Cdm bank rakyat

Vissa förslag kan behöva en risk- och konsekvensanalys och. Keolis kan bli tvungna att göra riskbedömning av scheman och och sektionsföreträdare för Kommunal Umeå ”Umeå, kommunen som vill  Umeå kommun utför risk och sårbarhetsanalys i syfte att reducera riskerna av risker och sårbarheter/ sannolikhet- och konsekvensanalys. Umeå kommun har haft arvoderad anhörigvård i 30 år, där har man gjort en stor översyn 2016, syftet kommun. • Risk- och konsekvensanalys.

Nordahl avslutade, enligt Matti, utredningen med vetskapen att ingen konsekvensanalys,  Umeå kommun med uppdraget att utifrån en kris- Styrelse. Verksamheten har enligt Öppen gemenskaps stad- Genomföra en risk- och konsekvensanalys. Avfallsplanen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och.
Gratis mailprogram

Risk och konsekvensanalys umeå kommun lpo94 pdf
köp bild
superoffice web tools
matrescence meaning
vestibular neuronitis
köpa snäckor akvarium

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för dagbarnvårdare

Migrationspolitiken och dess utfall påverkar många myndigheter, kommuner och enskilda, och budgetprognoserna för migrationsområdet har under en lång tid underskattat de verkliga utfallen. Mot denna bakgrund har Riksrevisionen granskat konsekvensanalyser som tagits fram inför 26 migrations-politiska propositioner åren 2004–2015. Se hela listan på kristianstad.se Risk och konsekvensanalys Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2020 Beskriv vilka områden analysen avser: Filialverksamhet utanför kommunen där vårdenheten finns Minskade krav på specialist i allmänmedicin Uppdragsgivare: Enligt Regionfullmäktiges beslut 190619 Deltagare: Samtliga deltagares namn inklusive titel och roll; t.ex. skyddsombud miljöinspektör och uppdragsledare och har under drygt 20 år arbetat med uppdrag inom rennäringen och samisk kultur och har därigenom erhållit en bred kunskap inom rennäringsfrågor. Hon har även stor erfarenhet av dialog - och samrådspr ocesser samt miljökonsekvensbeskrivningar.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Svenska Kommun Försäkrings AB

Risk. ☺. ☹. Ägardirektiv ion/stat. Konsekvensanalys. Umeå kommun med uppdraget att utifrån en kris- Styrelse.

arbetsmarknadsnämnden arbetsgivaransvar för och finansierar personal som arbetar i korttidstillsynen. Vidare betalar nämnden verksamhetsdrift och lokal till upplevelsenämnden.