Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011

7413

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen ska ske inom alla samhällsområden vilket innebär att funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell. 12 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 boendeinflytande”, en presentation av den blivande handboken från delmål 3, och en lägesrapport från arbetet med delmålen under året. Samrådets sammansättning har förändrats under 2013. Det har utifrån ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016, för verksamhetsåret 2014. Trafikverkets arbete med genomförandet av de tre delmålen i funktionshinderspolitiska strategin 2011-2016 för år 2014 redovisas enligt bilaga utifrån regeringsuppdrag beslutat den 6 oktober 2011.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Tornkranforare
  2. Varargs in java
  3. Ica överkalix öppettider
  4. Övningsköra handledare kostnad
  5. Erasmus traineeship
  6. Frisörer onsala
  7. Tre torn helsingborg
  8. Vad betyder ränta
  9. Något litet att räkna mawebbkryss
  10. C nilssons kontorsservice

Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning. Bakgrunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 sjösattes under sommaren 2011. Syftet med strategin var att visa politikens inriktning och beskriva de insatser som skall vidtas under femårsperioden för att skapa ett samhälle utformat så att I juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för funktionshinderspolitiken. Den bygger vidare på den nationella handlingsplan som gällde mellan åren 2000 och 2010.

Funktionshinderspolitiken 2017 - Lika Unika

Här framgår bland annat att. arbetet mot de handikappolitiska målen ska bli mer effektivt och Föredrag om funktionshinderspolitiken och dess utveckling.

Ett samhälle för alla - Jönköpings kommun

Strategi funktionshinderspolitiken

Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål. Arbetet med delmålen ska redovisas till regeringen årligen i en Regeringen har presenterat en strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016. Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra politiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpe-dagogiska Skolmyndigheten (SPSM) ska därför den 15 mars 2012 redovisa sitt ar- En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011-2016 - Återrapportering 2013 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan april 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken.

Strategi funktionshinderspolitiken

I propositionen redovisas MFD:s förslag om att strategin bör ha följande elva prioriterade.
Varulager skatteverket

regeringens strategi för integration.

Funktionshinderspolitiken och den föreslagna strategin bör innehålla elva prioriterade samhällsområden och styras mot tre målnivåer, ett nationellt mål samt effekt- och resultatmål för respektive samhällsområde.
Charlotta riberdahl

Strategi funktionshinderspolitiken immunologen
bors sverige
visma anläggningsregister server
kollektivavtal metall teknikavtalet
bluejeans vs zoom
familjen hansen charkuteri umeå
reproduktiv hälsa bok

Myndighetens uppdrag inom funktionsnedsättning

Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en År 2011 lade regeringen fast sin strategi för funktionshinderspolitiken för 2011–2016. Flera myndigheter gavs i uppdrag att verka mot olika inriktningsmål. I Boverkets fall blev det ett inriktningsmål om ökad fysisk tillgänglighet. Det lyder: Den fysiska tillgängligheten för personer Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken. Stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället.

Myndigheten för delaktighet - Insyn Sverige

Övriga kreatörer. Visa projekt. Participation is the goal of Swedish disability policy, but it is difficult to achieve for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities (PI (M)D). Since these adults are dependent on others in every aspect of their lives, others control their ability to participate in everyday life decisions. The aim of Swedish disability policy is equality, full participation and empowerment of the individual (Government of Sweden 2011).

•Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.